SYSTEMY ALARMOWE / MONITORING.

Będąc poza domem lub firmą dostając informację o włamaniu bądź zadymieniu chcielibyśmy jak najszybciej dowiedzieć się co się mogło stać.

Posiadając zestaw systemu alarmowego + monitoring z każdego miejsca na świecie możemy podejrzeć co jest przyczyną niepokojącej nas informacji. Są różne nieoczekiwane zdarzenia których nie jesteśmy świadkami a informacja jak dana sytuacja się wydarzyła czasami jest kluczowa podczas dochodzenia naszych praw do odszkodowań bądź nie poniesienia kosztów.

System monitoringu w firmach spostrzegany jest przez pracowników jako kontrola ich pracy. Jest to mylne podejście. W chwili wypadku nagranie z monitoringu może być kluczowe w dochodzeniu swoich praw przez pracownika bądź na odwrót.

SIECI TELEINFORMATYCZNE.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania sieci teleinformatycznej analizujemy potrzeby użytkowników. Ważnym aspektem jest uwzględnienie uwarunkowań infrastruktury, w której sieć będzie funkcjonować. Prawidłowo wykonana sieć teleinformatyczna usprawnia w istotny sposób działanie przedsiębiorstwa, a tym samym przynosi korzyści finansowe Państwa firmie.

USŁUGI ELEKTRYCZNE.

Zajmujemy się:

  • Projektowaniem instalacji elektrycznych
  • Przebudowami instalacji elektrycznych
  • Wykonujemy pomiary elektryczne
  • Usuwanie awarii
  • Obsługa elektryczna firm

Posiadamy nieograniczone uprawnienia elektryczne dzięki czemu każda usługa wykonana przez naszą firmę jest poparta dokumentami świadczącymi o wiedzy jaką posiadamy.

FOTOWOLTAIKA.

Zajmujemy się:

  • Doradztwem
  • Dostawą
  • Instalacją
  • Pomiarami
  • Odbiorami