Będąc poza domem lub firmą dostając informację o włamaniu bądź zadymieniu chcielibyśmy jak najszybciej dowiedzieć się co się mogło stać.

Posiadając zestaw systemu alarmowego + monitoring z każdego miejsca na świecie możemy podejrzeć co jest przyczyną niepokojącej nas informacji. Są różne nieoczekiwane zdarzenia których nie jesteśmy świadkami a informacja jak dana sytuacja się wydarzyła czasami jest kluczowa podczas dochodzenia naszych praw do odszkodowań bądź nie poniesienia kosztów.

System monitoringu w firmach spostrzegany jest przez pracowników jako kontrola ich pracy. Jest to mylne podejście. W chwili wypadku nagranie z monitoringu może być kluczowe w dochodzeniu swoich praw przez pracownika bądź na odwrót.

Zapraszamy do kontaktu